HUDEBNÍ OBOR

KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR


pěvecký sbor
je složen převážně z žáků základního studia sólového zpěvu. Vystupují pravidelně na koncertech školy. Učí se společně proniknout do hudebního díla s vědomím, že výsledek je podmíněn cílevědomou a ukázněnou prací. Od září 2012 mohou komorní pěvecký sbor navštěvovat i ostatní žáci hudebního oboru jako volitelný předmět.
Výuka probíhá v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující

Slavěna Drášilová (sólový zpěv, komorní sbor)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.