O NÁS

HISTORIE ŠKOLY

Škola vznikla v roce 1958 a pod názvem Lidová škola umění Malá Štupartská a i po revoluci v roce 1989 již jako Základní umělecká škola Malá Štupartská sídlila v prostorách minoritského kláštera Sv. Jakuba v Malé Štupartské na Starém Městě pražském. Původně jednooborová se v roce 1972 změnila na dvouoborovou (obor hudební a taneční). Po výpovědi z nájmu v roce 1995 byla škola přemístěna do ulice U Půjčovny a s tím i změnila svůj název na Základní umělecká škola U Půjčovny. Do současnosti výuka probíhá v budově U Půjčovny a na několika pobočkách v pronájmech jiných subjektů.
taneční oddělení
Od 1. 9. 2022 se mění název do třetice. Ze Základní umělecké školy U Půjčovny na Základní uměleckou školu Pštrossova. Škola získala budovu, která se pro nás v současné době díky vstřícnosti zřizovatele opravuje, aby sjednotila místo výuky, učitele i děti a nabídla dětem možnost propojit oba obory a učitelům nabídla možnost větší spolupráce.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.