AKTUALITY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky

školní rok 2023/2024: Výsledky přijímacích zkoušek
Uchazeči jsou vedeni pod identifikačním číslem, které jim bylo přiděleno při přihlášení k přijímací zkoušce na naší školu.
Kritéria přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ Pštrossova

v obou oborech škola organizuje:

 1. přípravné studium pro děti od 5 let (trvá 1-2 roky)
  Výuka probíhá 1x týdně.
 2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 1. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět hudební nauka (1.-4.ročník), kulturní praxe - seznamování s aktivním kulturním životem (1. - 7. ročník) a kolektivní hra v souboru (od 4. ročníku)
 3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 2. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět poslechový seminář - seznámení s hudbou a dějinami uměním v příkladech a souvislostech (1. - 2. ročník) kulturní praxe a kolektivní hra v souboru
 4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky
  Výuka probíhá 1x týdně

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.