TANEČNÍ OBOR

LIDOVÝ TANEC

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.
tanec
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev.

školní rok 2023/2024

mladší žáci a žákyně - přijímáme holčičky na doplnění skupinky
středa 14.00 - 15.30
výuka probíhá v tělocvičně MŠ Revoluční 26, Praha 1
první hodina ve středu 6.9.2023

soubor Studánka (2x týdně) - hledáme kamarádky, které by chtěly s námi tančit (cca 4. třída ZŠ)
středa 15.40 - 17.10
výuka probíhá v tělocvičně MŠ Revoluční 26, Praha 1
pátek 14.30 - 15.15
výuka probíhá v malé tělocvičně gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1
první hodina ve středu 6.9.2023

Kdo je zvědavý na náš nový videoklip, klikněte zde

Vyučující

Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.