HUDEBNÍ OBOR

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE


klavír
Hra na klavír má na ZUŠ U Půjčovny dlouholetou tradici. Vyučuje se od doby založení školy, od roku 1958. Vedle výuky hry na klavír se žáci věnují čtyřruční hře, hře z listu a základům improvizace. Zkušenější se pak seznamují s klavírním doprovodem nebo komorní hrou. Vyučujeme od šk. roku 2021/2022 i hru na varhany.
Poslechněte si skladbu B. Smetany - Lístek do památníku v podání Alžběty Zuklínové.

Výuka probíhá v hlavní budově ZUŠ U Půjčovny 4.

Vyučující

Marta Klimešová (klavír)
Vladimír Jelínek (klavír, korepetice)
Jitka Sochová (klavír, hudební nauka)
Hana Šimerová (klavír, korepetice)
Pavlo Zaretskyy (klavír, korepetice)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.