HUDEBNÍ OBOR

HLAVNÍ STRÁNKA

Školní rok 2024/2025 bude začínat již v nové opravené budově Pštrossova 15, Praha 1.

Škola v hudebním oboru nabízí výuku na tyto hudební nástroje:

klavír, varhany, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubka, housle, viola, violoncello, kytara, zpěv klasický i populární a sborový zpěv.
klavír
Do hudebního oboru přijímáme děti od 5 do 7 let. Hlásit se mohou však i děti starší, které podle věku, talentu a předpokladů ke studiu buď zařazujeme do vyšších ročníků nebo u nich v průběhu studia slučujeme ročníky, tzv. kontrakce ročníků.
Výuka je uspořádána podle věku žáků do těchto stupňů:

Přípravné studium

je pro děti od 5-7 let. Přijímány jsou děti, které prokáží předpoklady pro rozvinutí hudebního talentu.
Výuka začíná kolektivním předmětem Přípravná hudební výchova. Zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmů. S nástrojem, který si vybraly, se mohou podle jejich individuálních předpokladů začít seznamovat buď ve skupince (tj. v kroužku) nebo individuální výukou. Délka studia je 1 - 2 roky.

Základní studium 1. stupně

Dříve než je žák přijat do základního studia, vykonává talentovou zkoušku. Studium je určeno dětem od 7 let a jeho délka je 7 let.
Do 1. do 4. ročníku je k hodině nástroje v učebním plánu jedna hodina hudební nauky týdně. Nedílnou součástí výuky po celou dobu studia je předmět Kulturní praxe. Studium 1. stupně je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským vystoupením. První stupeň má jistý předěl a to po 3. ročníku, kdy je hodnocen zájem žáka a jeho studijní výsledky. V případě, kdy žák vykazuje slabší výsledky, vyučující informuje rodiče i vedení školy a společně hledají východisko.
Kromě povinných předmětů žáci mohou navštěvovat i předměty volitelné, jako je komorní hra, souborová hra, sborový zpěv a další

Základní studium 2. stupně

je určeno pro žáky starší 14 let. Délka studia je 4 roky. Studium je pro žáky, kteří absolvovali celý první stupeň s velmi dobrými výsledky. Žáci 1. a 2. ročníku navštěvují k hodině nástroje hudebně-teoretický předmět Poslechový seminář, který je vyučován jednou měsíčně v bloku dvou vyučovacích hodin. Nedílnou součástí výuky je stejně jako na 1. stupni předmět Kulturní praxe. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským vystoupením. Kromě povinných předmětů žáci mohou navštěvovat i předměty volitelné, jako je komorní hra, souborová hra, sborový zpěv a další.

Studium pro dospělé

trvá 4 roky. Žákům je tvořen individuální studijní plán a úplata za vzdělání (školné) není dotovaná státem.
saxofony Při škole působí Pražský komorní kytarový orchestr, Komorní pěvecký sbor, Soubor „Villanella“, Saxofonový a klarinetový soubor a Soubor smyčcový.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijaty mimořádně nadané děti, které nedosáhly 5ti let.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.