HUDEBNÍ OBOR

KYTARA

Naše kytarové oddělení je především známo svým Pražským komorním kytarovým orchestrem, který si za svou dobu působení získalo v kytarovém světě své jméno. Zde však hrají ti starší, zkušenější. To jsme poněkud předběhli.
kytara
Na kytaru se začíná v 7 letech (je třeba individuálně zohlednit velikost dětské ruky). Kromě výuky kytarové hry se žáci učí též základům improvizace, hře z listu a doprovodům písní podle akordových značek. Starší žáci mají možnost se zapojit do komorní hry anebo do kytarového orchestru.
Výuka probíhá na ZUŠ U Půjčovny 4 a v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující

Vladimír Novotný (kytara, kytarový orchestr)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.